Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
30.06.2022 Grčka
 • Dodiplomski programi,
 • Postdiplomski programi,
 • Istraživački programi

Evropska organizacija za javno pravo „EPLO“ pokrenula je inicijativu za podnošenje prijava za program stipendiranja na Evropskoj školi prava i upravljanja „ELGS“. U okviru Evropske škole prava i upravljanja se nude programi za dodiplomske, postdiplomske i istraživačke projekte na engleskom jeziku u području evropskog prava i međunarodnog upravljanja. Ovim putem „EPLO“ i „ELGS“ dostavljaju informaciju da je odobreno 20 punih i 20 parcijalnih stipendija za zainteresovane kandidate iz Bosne i Hercegovine.

Prijava i registracija

Da bi se zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine  prijavili za program, potrebno je da prvo detaljno pregledaju obrazac za prijavu i njegove zahtjeve kako bi osigurali prikupljanje odgovarajućeg materijala. Do trenutka kada prikupe svu dokumentaciju treba da nastave sa plaćanjem jednokratne naknade za prijavu na relevantnom online portalu ili putem bankovnog transfera. Studenti uvijek treba da dodaju svoje prezime, početno slovo svog imena i zvanje diplome u opis depozita. Oni tada mogu nastaviti sa svojom prijavom koja se može provesti samo putem interneta i predati je zajedno sa pratećom dokumentacijom, navedenom u nastavku. Svi dokumenti podrške moraju biti u elektronskom formatu i učitani da bi bili poslati uz prijavu, osim referentnih pisama, koja treba poslati direktno od Referees na odgovarajuću e-mail adresu programa.

„LLB“, dodiplomski BA studij evropskog prava i upravljanja

Aplikacija mora sadržavati sljedeće :

 • Popunjen online formular prijave na engleskom jeziku (molimo pogledajte stranicu za svaki stepen),
 • Fotografija i lična karta (skenirani i postavljeni),
 • Transkript srednje škole (skenirano i postavljeno),
 • Potvrda o poznavanju engleskog jezika (ako nije maternji govornik, skenirana i učitana),
 • Diploma srednje škole na engleskom jeziku (skenirano i postavljeno),
 • Lična izjava sa zahtjevom za stipendiju ako je primjenjivo (400-600 riječi),
 • Opciono: Referentna pisma (koji se šalju direktno od Referee na e-poštu relevantnog programa),
 • Taksa za prijavu 50€ (nepovratna).

Rokovi

Trenutno se primaju prijave za akademsku 2022/2023 godinu i krajnji rok za podnošenje aplikacija je 30.06.2022 godine.

„LLM“, dvostruki kombinovani postdiplomi MA program iz oblasti evropskog EU i američko prava

Aplikacija mora sadržavati sljedeće:

 • Popunjen online formular za prijavu na engleskom jeziku (molimo pogledajte stranicu za svaki stepen),
 • Fotografija i lična karta (skenirani i postavljeni),
 • Najnoviji akademski zapis, dodiplomski studij (skenirano i postavljeno),
 • Potvrda o poznavanju engleskog jezika (ako nije maternji govornik, skenirana i učitana),
 • Lična izjava sa zahtjevom za stipendiju ako je primjenjivo (400-600 riječi),
 • Dva pisma preporuke, jedno obavezno i ​​jedno opciono (da se pošalje direktno od Refere na odgovarajuću e-poštu programa),
 • Taksa za prijavu 50€ (nepovratna).

Rokovi

Trenutno se primaju prijave za akademsku 2022/2023 godinu i krajnji rok za podnošenje prijava je 30.06.2022 godine

Proces prijave za MSt, MPhil i PhD studijskim programima

Aplikacija mora sadržavati sljedeće:

 • Popunjen onlijn formular za prijavu na engleskom jeziku (molimo pogledajte stranicu za svaki stepen),
 • Fotografija i lična karta (skenirani i postavljeni),
 • Najnoviji akademski zapis (skenirano i učitano),
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika ako nije izvorni govornik engleskog (TOEFL 90, Cambridge Proficiency ocjena B ili ekvivalent),
 • Dokaz o poznavanju jezika na kojem će teza biti napisana, ako nije maternji jezik,
 • Lična izjava sa zahtjevom za stipendiju ako je primjenjivo (400-600 riječi),
 • Dvije preporuke (ako je zaposlen, jedno mora biti od trenutnog poslodavca),
 • Prijedlog za istraživanje 1.000 riječi za MSt, MPhil i 1500 riječi za doktorat,
 • Dva primjera akademskog pisanja na relevantnu temu (magistarski rad prihvaćen),
 • Taksa za prijavu 50€ (nepovratna).

Rokovi

Trenutno se primaju prijave za akademsku 2022/2023 godinu i krajnji rok za podnošenje prijava je 30.06.2022 godine

Više informacija o „ELGS“ studijskim programima mogu se pronaći na web stranici: http://www.elgs.eu/

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024./2025. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2024 Slovačka Pedagogija i obrazovne nauke, Ekonomija i menadžment, Ekologija, Biotehnologija, Poljoprivreda, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Arhitektura, Mašinstvo, Građevinarstvo, Kibernetika, Elektrotehnika i elektronika, Hemija, Prehrambena tehnologija, Saobraćaj, Rudarstvo, Medicina, [...]