Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
Kolumbija

Univerzitet „Beca“ iz Kolumbije uputio je poziv stranim studentima koji žele da nastave visoko obrazovanje u Kolumbiji, da mogu da podnesu aplikacije za stipendiranje na Univerzitetu „Beca“, po programu koji je finansiran i podržan od strane vlade Kolumbije.

Program stipendiranja na univerzitetu „Beca“ pokriva sljedeće troškove:

  • Školarina u punom iznosu,
  • Troškovi za izvođenje nastave (knjige, literatura i druga učila)
  • Troškovi boravka,
  • Nepredviđeni troškovi,
  • Medicinsko osiguranje

Ovaj stipendijski program ne pokriva troškove međunarodnog transporta (avio karte)

Više informacija o ovom programu može se pronaći na sljedećoj web stranici: https://becascolombia.co/

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024./2025. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2024 Slovačka Pedagogija i obrazovne nauke, Ekonomija i menadžment, Ekologija, Biotehnologija, Poljoprivreda, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Arhitektura, Mašinstvo, Građevinarstvo, Kibernetika, Elektrotehnika i elektronika, Hemija, Prehrambena tehnologija, Saobraćaj, Rudarstvo, Medicina, [...]