brazovanje

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
30.04.2024 Velika Britanija

Britanski Savjet (British Council) obavještava da je otvorio tri programa stipendiranja na Master studijama za žene iz blasti „STEM“ nauka. Ovaj program stipendiranja odnosi se na sve zainteresovane kandidatkinje iz Bosne i Hercegovine i država Zapadnog Balkana. Cilj ovog programa stipendiranja je da se žene iz Bosne i Hercegovine i država Zapadnog Balkana motivišu za nastavak svoje profesionalne karijere u nauci. Ovaj stipendijski program se realizuje u partnerstvu sa tri renomirana Univerziteta u Velikoj Britaniji i to:

 • Cranfield University,
 • University of Saint Andrews i
 • University of Glasgow.

Osnovna ideja ovog stipendijskog programa je da se stečeno znanje odmah primjeni u Bosni i Hercegovini, tako da se od učesnica ovog programa zahtjeva da se po okončanju programa vrate nazad u Bosnu i Hercegovinu. Program nema ograničenja po pitanju starosti zainteresovanih kandidatkinja, a također omogućava da se prijave i žene sa djecom.

Krijterijumi za podnošenje prijava

Zainteresovane kandidatkinje iz Bosne i Hercegovine moraju da ispune sljedeće kriterijume za apliciranje:

 • Da mogu pohađati fakultetsku nastavu u Velikoj Britaniji u akademskoj 2024/2025 godini koja počinje u septembru/oktobru,
 • Da imaju potrebe za finansijskom podrškom,
 • Da imaju Bachelor diplomu koja će im omogućiti pristup jednom od prethodno odabranih postdiplomskih studija na univerzitetu u Velikoj Britaniji (za magistarski nivo),
 • Da posjeduju visok nivo poznavanja engleskog jezika potreban za postdiplomski studij na univerzitetu u Velikoj Britaniji,
 • Da imaju radno iskustvo u oblastima STEM nauka ili da pokažu visok nivo interesovanja u tim oblastima,
 • Da su visoko motivirane za pohađanje ovog kursa i da su spremne da se angažuju kao predani alumni stipendisti British Council-a,
 • Da nisu prethodno studirali na istom ili višem nivou u Velikoj Britaniji ili da nisu živjele u Velikoj Britaniji u skorije vrijeme,
 • Da demonstriraju plan i strast da angažuju druge žene i djevojke iz Bosne i Hercegovine za učešće u oblasti STEM nauka po povratku u Bosnu i Hercegovinu.

Troškovi koji su pokriveni ovim stipendijskim programom

Ovaj stipendijski program pokriva sljedeće troškove:

 • Školarinu u punom iznosu,
 • Mjesečnu naknadu za život,
 • Povratnu avio kartu,
 • Viza i naknada za zdravstveno osiguranje,
 • Povrat novca za IELTS test engleskog jezika (ukoliko je potrebno),
 • Naknadu za pokrivanje ostalih troškova koji su povezani sa ovim kursom kao što su troškovi putovanja u Velikoj Britaniji, nastavna učila i materijali neophodni za izvođenje nastave, uvezivanje završnih magistarskih radova i ostalo.

Rokovi i način prijave

Zainteresovane kandidatkinje iz Bosne i Hercegovine prijavu podnose direktno na željeni Univerzitet u Velikoj Britaniji, a krajnji rok za podnošenje prijava je 30.04.2024. godine.

Ostale informacije

Sve neophodne informacije koje se tiču ovog programa stipendiranja mogu se pronaći preko sljedeće web adrese: British Council Scholarships for Women in STEM | British Council ili upitom na sljedeću e-mail adresu: WomenInStem.Scholarships@britishcouncil.org

Aktuelne stipendije