brazovanje

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
30.09.2023 Austrija
 1. Nuklearna energija:
 • Nuklearna hemija,
 • Nuklearno inžinjerstvo i
 • Nuklearna fizika.
 1. Nuklearne nauke i primjena:
 • Tehnologija izotopa primjenjena na ljudsko zdravlje, hranu i poljoprivredu, biotehnologiju i biofotoniku, vodne resurse, inžinjering okoliša i bioinžinjering,
 • Medicinska radijacijska fizika,
 • Nuklearna medicina,
 • Radijacijska onkologija/Redioterapija,
 • Radijacijska biologija i
 • Sinhrotronsko zračenje i primjena.
 1. Nuklearna sigurnost:
 • Zdravstvena fizika i
 • Nuklearna sigurnost.
 1. Neširenje oružja masovnog uništenja:
 • Kontrola nauružanja i razoružanje,
 • Kontrola izvoza i
 • Neširenje oružja nuklearnog uništenja.

Stipendijski program „IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Program (MSCFP)“ je program koji je namijenjen mladim ženama sa svrhom da ostvare karijeru u polju nuklearnih nauka. U tu svrhu, MSCFP obezbjeđuje stipendije odabranim studenticama koji studiraju za magisterij iz predmeta vezanih za nuklearnu energiju, kao i mogućnosti stažiranja koje omogućava IAEA.

Studijske oblasti

Oblasti studiranja koji su namijenjene zainteresovanim kandidatkinjama iz Bosne i Hercegovine uključuju sljedeće:

 1. Nuklearna energija:
 • Nuklearna hemija,
 • Nuklearno inžinjerstvo i
 • Nuklearna fizika.
 1. Nuklearne nauke i primjena:
 • Tehnologija izotopa primjenjena na ljudsko zdravlje, hranu i poljoprivredu, biotehnologiju i biofotoniku, vodne resurse, inžinjering okoliša i bioinžinjering,
 • Medicinska radijacijska fizika,
 • Nuklearna medicina,
 • Radijacijska onkologija/Redioterapija,
 • Radijacijska biologija i
 • Sinhrotronsko zračenje i primjena.
 1. Nuklearna sigurnost:
 • Zdravstvena fizika i
 • Nuklearna sigurnost.
 1. Neširenje oružja masovnog uništenja:
 • Kontrola nauružanja i razoružanje,
 • Kontrola izvoza i
 • Neširenje oružja nuklearnog uništenja.

Kriterijumi za podnošenje aplikacija

Stipendijski program „IAEA MSCFP“ je otvoren za studente iz država članica IAEA koji ispunjavaju sljedeće uslove za upis:

 • Da su ženskog pola i
 • Da su upisane ili im je upis prihvaćen na master studij na nekom od akreditovanih univerziteta iz oblastu nuklearne nauke (Prednost će imate zainteresovane kandidatkinje iz Bosne i Hercegovine sa nadprosječnim akademskim kvalifikacijama 75% ili više ili GPA veći od 3 do 4).

Proces podnošenja aplikacija

Zainteresovane kandidatkinje iz Bosne i Hercegovine potrebno je da dostave sljedeće dokumente:

 • Kopiju pasoša/Lične karte,
 • Zvanično pismo o prihvatanju/upisu sa univerziteta na master programu sa naznakom o studijskoj oblasti vezanoj za nuklearnu energiju i trajanje programa,
 • Izvod o školarinama/potvrda o troškovima školarine i
 • Popunjeni aplikacioni formulari koji se šalju direktno na sljedeću e-mail adresu: MSCFP@iaea.org (Aplikacioni materijali mogu se preuzeti na ovoj web stranici: https://www.iaea.org/sites/default/files/22/08/2022a_reference_form.pdf)

Važno obavještenje

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku koristeći MSCFP online obrazac za prijavu. Ako se dokumenti podnose na originalnom jeziku, moraju imati službeni prevod na engleski jezik. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Troškovi koji su pokriveni ovim stipendijskim programom

Ovaj stipendijski program pokriva sljedeće troškove:

 • 000,00 EUR za troškove školarine i
 • 000,00 EUR za troškove života.

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje aplikacije je 30.09.2023. godine.

Ostale informacije

Zainteresovane kandidatkinje iz Bosne i Hercegovine više informacija o ovom stipendijskom master programu mogu pronaći na sljedećoj web stranici: https://www.iaea.org/services/key-programmes/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/information-for-applicants

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024./2025. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2024 Slovačka Pedagogija i obrazovne nauke, Ekonomija i menadžment, Ekologija, Biotehnologija, Poljoprivreda, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Arhitektura, Mašinstvo, Građevinarstvo, Kibernetika, Elektrotehnika i elektronika, Hemija, Prehrambena tehnologija, Saobraćaj, Rudarstvo, Medicina, [...]