Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
18.02.2023 Indonezija 1. Humanističke nauke:
1.1. Studije literature,
1.2. Lingvistika,
1.3. Istorija,
1.4. Filozofija,
1.5. Antropologija i
1.6. Kulturološke studije2. Inženjering:
2.1. Hemijski inženjering,
2.2. Civilni inženjering,
2.3. Arhitektonski inženjerig,
2.4. Elektro inženjering,
2.5. Pomorski i morski inženjering,
2.6. Geološki inženjering,
2.7. Informatičke inženjering,
2.8. Okolinski inženjering i
2.9. Mehanički inženjering

3. Socijalne nauke:
3.1. Javna administracija,
3.2. Političke nauke,
3.3. Sociologija,
3.4. Psihologija,
3.5. Pravo,
3.6. Ekonomija i razvojne studije,
3.7. Komunikacija i mediji,
3.8. Međunarodni odnosi,
3.9. Računovodstvo,
3.10. Menadžment i
3.11. Osnaživanje zajednice

4. Nauka:
4.1. Biologija,
4.2. Fizika,
4.3. Geografija,
4.4. Hemija,
4.5. Daljinsko mjerenje,
4.6. Komjuteri,
4.7. Matematika,
4.8. Statistika,
4.9. Okolinske nauke,
4.10. Javno zdravstvo,
4.11. Sportske nauke,
4.12. Farmacija i
4.13. Bolničko sestrinstvo

5. Obrazovanje:
5.1. Indonezijsko obrazovanje,
5.2. Obrazovne nauke,
5.3. Socijalno-obrazovne nauke,
5.4. Prirodne-obrazovne nauke,
5.5. Obrazovanje nastavnog kadra osnovnog obrazovanja,
5.6. Neformalno obrazovanje/Obrazovanje van škola,
5.7. Primjenjena lingvistika,
5.8. Istorijsko obrazovanje,
5.9. Instrukcijsko obrazovanje,
5.10. Menadžment u obrazovanju,
5.11. Istraživanje i evaluacija u obrazovanju i
5.12. Strukovno i tehnološko obrazovanje

Vlada Republike Indonezije ponudila je „Kemitraan Negara Berkembang“ (KNB) stipendije za 2023 godinu studentima iz Bosne i Hercegovine, i to za sljedeće nivoe studiranja:
– Bechelor,
– Master i
– Doctor
Oblasti koje stipendije pokrivaju
Stipendije koje su namjenjene studentima iz Bosne i Hercegovine pokrivaju različita područja i to:

1. Humanističke nauke:
1.1. Studije literature,
1.2. Lingvistika,
1.3. Istorija,
1.4. Filozofija,
1.5. Antropologija i
1.6. Kulturološke studije

2. Inženjering:
2.1. Hemijski inženjering,
2.2. Civilni inženjering,
2.3. Arhitektonski inženjerig,
2.4. Elektro inženjering,
2.5. Pomorski i morski inženjering,
2.6. Geološki inženjering,
2.7. Informatičke inženjering,
2.8. Okolinski inženjering i
2.9. Mehanički inženjering

3. Socijalne nauke:
3.1. Javna administracija,
3.2. Političke nauke,
3.3. Sociologija,
3.4. Psihologija,
3.5. Pravo,
3.6. Ekonomija i razvojne studije,
3.7. Komunikacija i mediji,
3.8. Međunarodni odnosi,
3.9. Računovodstvo,
3.10. Menadžment i
3.11. Osnaživanje zajednice

4. Nauka:
4.1. Biologija,
4.2. Fizika,
4.3. Geografija,
4.4. Hemija,
4.5. Daljinsko mjerenje,
4.6. Komjuteri,
4.7. Matematika,
4.8. Statistika,
4.9. Okolinske nauke,
4.10. Javno zdravstvo,
4.11. Sportske nauke,
4.12. Farmacija i
4.13. Bolničko sestrinstvo

5. Obrazovanje:
5.1. Indonezijsko obrazovanje,
5.2. Obrazovne nauke,
5.3. Socijalno-obrazovne nauke,
5.4. Prirodne-obrazovne nauke,
5.5. Obrazovanje nastavnog kadra osnovnog obrazovanja,
5.6. Neformalno obrazovanje/Obrazovanje van škola,
5.7. Primjenjena lingvistika,
5.8. Istorijsko obrazovanje,
5.9. Instrukcijsko obrazovanje,
5.10. Menadžment u obrazovanju,
5.11. Istraživanje i evaluacija u obrazovanju i
5.12. Strukovno i tehnološko obrazovanje

Trajanje „KNB“ stipendija i troškovi koje pokrivaju

1. Dolazna naknada u iznosu od IDR 1.500.000 će biti isplaćena svakom novom studentu iz Bosne i Hercegovine po dolasku u Indoneziju,
2. Za vrijeme trajanja kursa Indonezijskog jezika i pripremnog programa novi studenti će jedino primati naknadu za život u Indoneziji i naknadu za udžbenike koja će im se distribuirati jedanput mjesečno,
3. Za vrijeme akademskog programa „KNB“ studenti će primati mjesečnu naknadu koja se sastoji od naknade koja pokriva troškove života u Indoneziji i naknade za istraživanje i udžbenike,
4. Zdravstveno osiguranje u maksimalnom iznosu od IDR 400.000 mjesečno premijum (U slučaju da troškovi medicinske usluge premašuju ovaj iznos ostatak nedostajajućeg iznosa će pokriti sami studenti),
5. Kružno putovanje međunarodnog avio prevoza (ekonomska klasa) od međunarodnog aerodroma u državi odakle studenti dolaze (u konkretnom slučaju odnosi se na međunarodni aerodrom u Sarajevu) do aerodroma u Indoneziji uključujući lokalni transport do Univerziteta domaćina,
6. Trajanje stipendija je u korelaciji sa trajanjem konkretnog akademskog programa na kojima studenti apliciraju i to:
6.1. Kurs Indonezijskog jezika i priprema za master program – maksimun 12 mjeseci,
6.2. Doktorski program – maksimum 36 mjeseci (6 semestara),
6.3. Master program – maksimum 24 mjeseca (4 semestra) i
6.4. Bachelor program – maksimum 48 mjeseci (8 semestara)

Ostale informacije
Više informacija o ovom programu mogu se pronaći preko zvaničnog website-a: http://knb.kemdikbud.go.id ili kontaktirajući sljedeću e-mail adresu: knb@kemdikbud.go.id ili direktno kontaktirajući ambasadu Indoneziju u Sarajevu na sljedeću e-mail adresu: sarajevo.kbri@kemlu.go.id

Rokovi
Period registracije za ovaj stipendijski program počinje od 16.01.2023 godine i traje do 18.02.2023 godine. Rezulatati selekcionog programa biće objavljeni do 09.06.2023 godine.

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024./2025. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2024 Slovačka Pedagogija i obrazovne nauke, Ekonomija i menadžment, Ekologija, Biotehnologija, Poljoprivreda, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Arhitektura, Mašinstvo, Građevinarstvo, Kibernetika, Elektrotehnika i elektronika, Hemija, Prehrambena tehnologija, Saobraćaj, Rudarstvo, Medicina, [...]