Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
14.02.2020. Indonezija Tromjesečni program stipendiranja

Vlada Republike Indonezije ponudila je stipendije za tromjesečni program pod nazivom ,,Indonesian Arts and Culture Scholarship 2020“, koji će u periodu od 02.05.2020. godine do 15.08.2020. godine održavati u različitim umjetničkim centrima u šest provincija Indonezije.

Vlada Indonezije u potpunosti snosi troškove programa za odabrane kandidate, u što su uključeni školarina, povratna avio karta, smještaj i ishrana, zdravstveno osiguranje i mjesečni džeparac.

Od kandidata se traži da su:

 • Neoženjeni/neudati,
 • Starosne dobi između 21 i 27 godina,
 • Sa najmanje univerzitetskom diplomom,
 • Dobrim poznavanjem engleskog jezika

Zainteresovani kandidati trebaju najkasnije do 14.02.2020. godine u ambasadu Republike Indonezije u Sarajevu dostaviti sljedeće dokumente na e-mail adresu: sarajevo.kbri@kemlu.go.id

 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Motivaciono pismo,
 • Tri fotografije (format pasoš),
 • Fotokopiju pasoša čija je validnost najmanje dvije godine,
 • Fotokopiju univerzitetske diplome,
 • Fotokopiju posljednjeg uvjerenja o zdravstvenom stanju,
 • Pismo preporuke i
 • Potpisana izjava (Personal Statement)

Više informacija o programu, kao i prijavno obrasci mogu se naći na sljedećoj web stranici:

https://kemlu.go.id/lisbon/lc/news/4100/2020-indonesian-arts-and-culture-scholarship-iacs

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024./2025. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2024 Slovačka Pedagogija i obrazovne nauke, Ekonomija i menadžment, Ekologija, Biotehnologija, Poljoprivreda, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Arhitektura, Mašinstvo, Građevinarstvo, Kibernetika, Elektrotehnika i elektronika, Hemija, Prehrambena tehnologija, Saobraćaj, Rudarstvo, Medicina, [...]