brazovanje

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
31.05.2024 Rumunija
 • Ekonomija i poslavna administracija,
 • Poljoprivredne nauke,
 • Tehničke nauke i
 • Nafta i gas

Agencija za investicije i spoljnu trgovinu „ARICE“ i Ministarstvo obrazovanja Vlade Rumunije svake godine dodeljuju 40 stipendija stranim državljanima putem konkursa zasnovanog na evaluaciji prijava organizovanog u skladu sa rumunskim propisima, a prioritet imaju građani zemalja koje nisu članice EU i EFTA i koje nemaju sporazum sa Rumunijom o kulturnoj i obrazovnoj saradnji.

Nivoi studiranja koje pokriva „ARICE“ program stipendiranja

Stipendijski program „ARICE“ pokriva sljedeće nivoe studiranja:

 • Bachelor's,
 • Master's,
 • Postgraduate/residency i
 • PhD (Za doktorsku stipendiju potreban je načelni dogovor naučnog koordinatora. Prijem kandidata koji se opredjeljuju za doktorske studije uslovljen je položenim prijemnim ispitom).

Prioritetne oblasti koje pokriva „ARICE“ stipendijski program

Prioritetne oblasti koje pokriva ovaj stipendijski program su:

 • Ekonomija i poslavna administracija,
 • Poljorivredne nauke,
 • Tehničke nauke i
 • Nafta i gas

Troškovi koji su pokriveni sa „ARICE“ stipendijama

Troškovi ovog stipendijskog programa koji će biti pokriveni zainteresovanim kandidatima iz Bosne i Hercegovine su:

 • Oslobađanje od plaćanja upisnine ili bilo koje druge naknade potrebne za obradu prijave, testiranje znanja rumunskog jezika, učešće na konkursu za upis na doktorske studije i posebne testove sposobnosti,
 • Finansiranje troškova pripremne godine učenja rumunskog jezika,
 • Finansiranje troškova školarine za stvarne studije, ali ne duže od trajanja univerzitetskog ciklusa, koji odgovara studijskom programu koji se prati,
 • Dodjelu mjesečne stipendije za studente upisane u pripremnu godinu na rumunskom jeziku,
 • Dodjelu mjesečne stipendije za studente upisane na Bachelor's, Master's ili PhD studije, ali ne duže od trajanja univerzitetskog ciklusa,
 • Finansiranje troškova smještaja u studentskim domovima, u okviru dodijeljene subvencije iz budžeta Ministarstva obrazovanja,
 • Medicinska pomoć u slučaju hitnih medicinsko-hirurških stanja i bolesti sa endemsko-epidemijskim potencijalom, u skladu sa važećim zakonima,
 • Lokalni javni, kopneni, pomorski i podzemni prevoz, kao i domaći automobilski, željeznički i pomorski prevoz, pod istim uslovima koji se nude rumunskim studentima, u skladu sa zakonskim odredbama.

Rokovi i način prijave

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.05.2024. godine. Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine svoje prijave podnose isključivo elektronskim putem na e-mail adresu: burse2024@arice.gov.ro (Svi dokumenti moraju biti poslani u PDF formatu).

Ostale informacije

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine više informacija o ovom programu stipendiranja mogu pronaći na sljedećoj web stranici: https://arice.gov.ro/1/burse-2024/

Aktuelne stipendije