Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
31.01.2022 Bangladeš
 • Civilno inžinjerstvo (Civil Engineering),
 • Računarske nauke i inžinjerstvo (Computer Science and Engineering),
 • Elektro, elektronsko i kominikacijsko inžinjerstvo ( (Electrical, Electronic and Communication Engineerinig),
 • Mehaničko inžinjerstvo (Mechanical Engineering),
 • Aeronautičko inžinjerstvo (Aeronautical Enginnering) i
 • Pomorska arhitektura i pomorsko inžinjerstvo ( Marine Engineering and Naval Architecture)

Vlada Narodne Republike Bangladeš ponudila je dva slobodna mjesta za civilne studente (Civil student) iz Bosne i Hercegovine za studiranje na vojnom institutu za nauku i tehnologiju (Military Institute of Science and Technology-MIST) u Mispur Cantonment-u u Daki za  sljedeće studijske programe:

 • Civilno inžinjerstvo (Civil Engineering),
 • Računarske nauke i inžinjerstvo (Computer Science and Engineering),
 • Elektro, elektronsko i kominikacijsko inžinjerstvo ( (Electrical, Electronic and Communication Engineerinig),
 • Mehaničko inžinjerstvo (Mechanical Engineering),
 • Aeronautičko inžinjerstvo (Aeronautical Enginnering) i
 • Pomorska arhitektura i pomorsko inžinjerstvo ( Marine Engineering and Naval Architecture)

Krajnji rok za prijavu je 31.01.2022 godine

Detaljne informacije mogu se pronaći na web site-u: www.mist.ac.bd

Aktuelne stipendije