Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
05.06.2021 Austria
 • Matematika,
 • Inžinjerske studije i studije igara,
 • Informatika,
 • Informacioni menadžment,
 • Informacioni i komunikacioni inžinjering

Nakon pozitivnog razvoja regionalnog tržišta rada u sektoru „informacionih i komunikacijonih tehnologija“ (IKT) i sve veće potražnje za kvalifikovanim stručnjacima u ovom području, Univerzitet u Klagenfurtu,

odgovarajući na zahtjev koji uključuje obuku visokokvalifikovanih  IT stručnjaka, je ponudio tehnološki stipendijski program na Univerzitetu sa sljedećim ciljevima:

 • povećanje broja visoko kvalifikovanih ICT stručnjaka,
 • povećanje raznolikosti u saveznoj državi Koruškoj i na Univerzitetu u Klagenfurtu,
 • povećanje broja međunarodnih studenata na Univerzitetu u Klagenfurtu, i
 • promicanje napora na internacionalizaciji Univerziteta u Klagenfurtu.

Stipendisti će biti omogućeno da finasiraju i drugu godinu Master programa sa plaćenim stažom, koji je također sastavni dio kurikuluma. Praksa koja je do sada bila aktuelna je da se putem saradnje Koruške trgovinske komore i Federacije Austrijske industrije stipendistima omogući pronalazak plaćene prakse u prvoj godini master programa.

CILJNE GRUPE

Studenti koji žele pohađati jedan od sljedećih Master programa na Univerzitetu u Klagenfurtu:

 • Matematika,
 • Inžinjerske studije i studije igara,
 • Informatika,
 • Informacioni menadžment,
 • Informacioni i komunikacioni inžinjering

PREDUSLOVI

 • Da su stekli „Bachelor“ zvanje koje je relevantno za neki od gore pomenutih master programa,
 • Da posjeduju i mogu dokazati vrlo dobro poznavanje engleskog jezika (U zavisnosti od željenog master programa potrebno je da imaju B2 ili C1nivo Zajedničke Evropske Reference za jezike „CEFR“),
 • Da ne posjeduju prebivalište u Austriji

50% dostupnih stipendija biće dodjeljeno studenticama.

DRŽAVE/REGIONI NA KOJE SE ODNOSE STIPNDIJE

Albanija, Alžir, Argentina, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Demokratska Republika Kongo, Hrvatska, Egipat, Estonija, Grčka, Izrael, Jordan, Kosovo, Latvia, Liban, Libija, Litvanija, Crna Gora, Maroko, Sjeverna Makedonija, Palestinske Teritorije, Poljska, Portugal, Ruminuja, Ruska Federacija, Srbija, Slovenija, Sirija, Tunis, Turska, Ukraina, Urugvaj i Uzbekistan

STIPENDIJE

 • Mjesečna stipendija u trajanju od 12 mjeseci u iznosu od 650 EUR,
 • Jednokratni iznos za pokrivanje putnih troškova između 25 EUR i 600 EUR

KVOTA

Za akademsku 2021/2022 godinu biće ponuđeno maksimum 12 stipendija (zimski semestar)

ROKOVI

Za stipendiste koji počinju studije u zimskom semestru krajnji rok za prijavu je 05.06.2021 godine

PROCEDURA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Aplikacije za stipendije podnose se isključivo online na adresu: https://grants.at/en/

DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI

 • Popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na gore pomenutoj web adresi,
 • Za aplikante koji dolaze iz država koje nisu članice EU potreban je dokaz za prijem na odabrani studijski program na državnom ili državno priznatom Univerzitetu u njihovoj matičnoj zemlji tzv. „Pismo

preporuke“ (https://www.aau.at/wp-content/uploads/2018/07/BesondereUnireifeenglischMaster.pdf)

 • „Betchelor“ certifikat i Prepis zapisa „Bechelor“ programa,
 • Kompletan diplomski rad (kopija originala),
 • Sažetak diplomskog rada na njemačkom ili engleskom jeziku,
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (Nivo B2 ili C3),
 • Skenirana stranica važeće putne isprave/pasoša na kojoj se nalazi ime i slika,
 • Dva pisma preporuke sa univerziteta na kojoj je aplikant stekao „Bechelor“ diplomu.

DODATNE INFORMACIJE

Stipendisti „OeAD“ će moći rezervisati smještaj u prostorijama „OeAD-a“. Mjesečni troškovi najamnine iznose:

 • Mjesečna stanarina u iznoso od 255 EUR do 365 EUR,
 • Mjesečna administrativna taksa u iznosu od 18 EUR

KONTAKT OSOBE

 • Kontakt pri OeAD GmbH: Katharina Engel (engel@oead.at),
 • Kontakt pri Univerzitetu u Klagenfurtu: Međunarodni Ured (grants@aaa.at)

 

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024./2025. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2024 Slovačka Pedagogija i obrazovne nauke, Ekonomija i menadžment, Ekologija, Biotehnologija, Poljoprivreda, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Arhitektura, Mašinstvo, Građevinarstvo, Kibernetika, Elektrotehnika i elektronika, Hemija, Prehrambena tehnologija, Saobraćaj, Rudarstvo, Medicina, [...]