Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
29.02.2024

„UNESCO“ – Međunarodni Institut za planiranje obrazovanja (IIEP) obavještava za mogućnost nominiranja kandidata iz Ministarstava obrazovanja zemalja članica „UNESCO-a“ za učešće u programima namijenjenim jačanju kapaciteta za analizu i kreiranje obrazovnih politika, realnih obrazovnih planova i efikasno upravljanje obrazovnim resursima. Cilj ovog programa jeste da učesnici u ovom seminaru steknu potrebna znanja i vještine za efikasno planiranje i implementaciju politika u procesu obrazovanja.

Trajanje seminara i mjesto održavanja

Seminar za korištenje podataka o procjeni učenja za praćenje napretka „SDG 4“ organizovan je u četiri modula, i to:

  • Modul 1 (Koraci u ciklusu obrazovnog planiranja i koncept „kvalitetnog obrazovanja“,
  • Modul 2 (Procjena učenja kao pristup praćenju učenja i kvaliteta obrazovanja,
  • Modul 3 (Korištenje podataka procjene učenja za obrazovne politike i planiranje,
  • Modul 4 (Usklađivanje i izvještavanje o indikatoru SDG 4: Nivoi stručnosti obrazovanja).

Uslovi za podnošenje aplikacija

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju zadovoljiti sljedeće uslove u procesu aplikacije na ovaj seminar:

  • Profesionalno iskustvo (Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine potrebno je da imaju relevantno radno-profesionalno iskustvo),
  • Poznavanje jezika (Dobra sposobnost komunikacije na engleskom jeziku u smislu čitanja, pisanja i govora),
  • Informatička pismenost (Posjedovanje dobrih komjuterskih vještina in oblasti MS Word-a i Ekcel-a)

Troškovi učešća

  • Kotizacija u iznosu od 1600 USD (Za kandidate iz Bosne i Hercegovine postoji mogućnost dobijanja stipendija za pokrivanje ovog troška),
  • Putni troškovi (Troškove izdavanja putna vize, osiguranja i transportnih troškova snose sami učesnici ovog programa),
  • Troškovi smještaja i života (Ove troškove također snose sami učesnici ovog programa).

Aplikacioni obrazac

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine prijavni obrazac mogu preuzeti na sljedećoj web stranici: https://training.iiep.unesco.org/faces/CreationCompte.xhtml

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29.02.2024. godine.

Ostale informacije

Sve informacije o programima dostupne su na zvaničnoj stranici Insituta: https://www.iiep.unesco.org

Također zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine mogu dobiti više odgovora putem sljedeće e-mail adrese: tep@iiep.unesco.org

Aktuelne stipendije

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2025./2026. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 02.08.2024.  do 2359 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo/Finansije, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering/Biosistemi, Poljoprivreda, Agronomija/Nauka o usijevima Veterina, Antropologija, Arheologija, Arhitektura, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, [...]