Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
31.01.2024 Francuska

„UNESCO“ – Međunarodni Institut za planiranje obrazovanja (IIEP) obavještava za mogućnost nominiranja kandidata iz Ministarstava obrazovanja zemalja članica „UNESCO-a“ za učešće u programima namijenjenim jačanju kapaciteta za analizu i kreiranje obrazovnih politika, realnih obrazovnih planova i efikasno upravljanje obrazovnim resursima. Cilj ovog programa jeste da učesnici u ovom seminaru steknu potrebna znanja i vještine za efikasno planiranje i implementaciju politika u procesu obrazovanja.

Trajanje seminara i mjesto održavanja

Seminar za lidere u obrazovanju je organizovan u dva modula. Prvi modul će početi 18.03.2024. godine u online formatu i trajaće do 19.04.2024. godine. Učesnici ovog seminara bi trebali u prosjeku potrošiti 8-10 sati u sedmici za rad u okviru prvog modula. Drugi modul koji se odnosi na praktičnu primjenu liderstva u obrazovanju traje od 22 do 26.04.2024. godine i održaće se u Parizu.

Uslovi za podnošenje aplikacija

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju zadovoljiti sljedeće uslove u procesu aplikacije na ovaj seminar:

  • Profesionalno iskustvo (Minimum 5 godina rada u oblasti obrazovanja),
  • Lidersko iskustvo (Odnosi se na zainteresovane kandidate koji su već učestvovali u određenim kursevima koji se odnose na kreiranje i implementaciju politika u obrazovanju),
  • Poznavanje jezika (Dobra sposobnost komunikacije na engleskom jeziku u smislu čitanja, pisanja i govora),
  • Finansiranje (Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine u procesu podnošenja prijava moraju navesti način na koji će putovati i na koji će način podmiriti troškove smješaja).

Troškovi učešća

  • Kotizacija u iznosu od 1600 USD (Za kandidate iz Bosne i Hercegovine postoji mogućnost dobijanja stipendija za pokrivanje ovog troška),
  • Putni troškovi (Troškove izdavanja putna vize, osiguranja i transportnih troškova snose sami učesnici ovog programa),
  • Troškovi smještaja i života (Ove troškove također snose sami učesnici ovog programa).

Aplikacioni obrazac

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine prijavni obrazac mogu preuzeti na sljedećoj web stranici: https://training.iiep.unesco.org/faces/CreationCompte.xhtml

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30.01.2024. godine.

Ostale informacije

Sve informacije o programima dostupne su na zvaničnoj stranici Insituta: https://www.iiep.unesco.org

Također zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine mogu dobiti više odgovora putem sljedeće e-mail adrese: tep@iiep.unesco.org

Aktuelne stipendije

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2025./2026. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 02.08.2024.  do 2359 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo/Finansije, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering/Biosistemi, Poljoprivreda, Agronomija/Nauka o usijevima Veterina, Antropologija, Arheologija, Arhitektura, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, [...]